Đang tải... Vui lòng chờ...
Liên kết

 

Thời tiết
Hôm nay
Ngày mai
Tổ chức Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Cà Mau

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI CÀ MAU

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 1. Lãnh đạo: Trung tâm có 01 Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. 

2. Các phòng chuyên môn: Trung tâm có các phòng chuyên môn sau:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp;

- Phòng Tiết kiệm năng lượng và Sản xuất sạch hơn;

- Phòng Xúc tiến thương mại.

 

 

Thiết kế bởi eKip