Đang tải... Vui lòng chờ...
Liên kết

 

 

Thời tiết
Hôm nay
Ngày mai

Tình hình, kết quả hoạt động quý I năm 2015 ngành Công Thương tỉnh Cà Mau

Thực hiện Quyết định số 65/QĐ-BCT ngày 06/01/2015 của Bộ Công Thương về việc ban hành Chương trình hành động ngành Công Thương; Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 13/01/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 và Quyết định số 1839/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu của quý I/2015 ngành Công Thương Cà Mau như sau:
Về sản xuất công nghiệp:
 Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 3/2015 (tính theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 2.382 tỷ đồng, lũy kế đến cuối tháng 3/2015 ước đạt 7.355 tỷ đồng, giảm 25,83% so với cùng kỳ, đạt 15,23% so với kế hoạch.
Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 3/2015 tăng 2,99% so với tháng 3 năm 2014, tăng 19,03% so tháng bình quân năm 2010, lũy kế đến cuối tháng 3/2015 tăng 6,52% so với cùng kỳ.
          Các sản phẩm chủ yếu: Sản lượng chế biến hàng thủy sản 3 tháng năm 2015 ước đạt 28.354 tấn,  đạt 19,83% so với kế hoạch, tăng 4,59% so với cùng kỳ; Chế biến tôm ước đạt 25.382 tấn, đạt 19,38% so với kế hoạch, tăng 5,55% so cùng kỳ; Hàng thủy sản khác ước đạt 2.927 tấn, đạt 24,77% so với kế hoạch, giảm 2,91% so cùng kỳ; Sản lượng khí thương phẩm ước đạt 525 triệu m3, đạt 24,99% so với kế hoạch, tăng 3,47% so với cùng kỳ; Sản lượng điện sản xuất ước đạt 2.179 triệu kwh, đạt 25,64% so với kế hoạch, tăng 1,62% so cùng kỳ; Sản lượng đạm ước đạt 201.910 tấn, đạt 25,24% so với kế hoạch, tăng 6,11% so cùng kỳ.
Trong quý I do nghỉ Tết Nguyên đán nhiều ngày và một số doanh nghiệp chế biến thủy sản gặp khó khăn như: Giá xuất sản phẩm tôm đông giảm so với năm 2014, nên giá trị sản xuất theo giá thực tế và giá trị sản xuất công nghiệp chế biến giảm (22,31%) so với cùng kỳ. Các doanh nghiệp chế biến thủy sản đang xúc tiến tìm đơn hàng mới trước tình hình chỉ số tiêu thụ sản phẩm giảm so cùng kỳ, và chỉ số tồn kho sản phẩm tôm đông tăng khá cao so cùng kỳ (tăng 72,17%). Đồng thời giá khí giảm tương đương tỷ lệ giảm của giá dầu cũng làm giá trị sản xuất theo giá thực tế và giá trị sản xuất công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt giảm (34,86%) so với cùng kỳ.
Về sản xuất điện, đạm phụ thuộc nhiều vào nguồn cung cấp khí, trong quý I nghỉ tết nhiều ngày, doanh nghiệp vẫn sản xuất liên tục, ổn định. Nhà máy đạm đáp ứng được nhu cầu phân bón của người dân trong khu vực, đồng thời bán ra các tỉnh khác và xuất khẩu phân Urê ra nước ngoài.
Nhà máy Đạm Cà Mau
Về hoạt động nội – ngoại thương:
Kết quả hoạt động xuất nhập khẩu: Tổng kim ngạch xuất khẩu tháng 3/2015 ước thực hiện 56,35 triệu USD, lũy kế đến cuối tháng 3/2015 ước đạt 163,46 triệu USD, đạt 11,68% kế hoạch, giảm 43,13% so với cùng kỳ. Trong đó: Thủy sản ước đạt 55,86 triệu USD, lũy kế đến cuối tháng 3/2015 ước đạt 161,98 triệu USD, đạt 11,95% kế hoạch, giảm 40,49% so với cùng kỳ (Thị trường xuất khẩu chủ yếu từ các nước: Mỹ, Nhật, EU, Canada…); Phân Đạm ước đạt 0,49 triệu USD, Lũy kế đến cuối tháng 3/2015 ước đạt 1,48 triệu USD, đạt 4,11% kế hoạch, bằng 11,04% so cùng kỳ (Thị trường xuất khẩu chủ yếu: Campuchia).
 Thị trường xuất khẩu quý I/2015: Mỹ (14,16%); Trung Quốc (10,55%); Nhật (10,28%); Châu Âu (9,3%); Hàn Quốc (8,36%); Úc (6,59%); Canada (6,43%); Thị trường khác (34,33%).
 Kim ngạch nhập khẩu tháng 3/2015 đạt 24,61 triệu USD, lũy kế đến cuối tháng 3/2015 đạt 38,08 triệu USD, bằng 93,36 % so với cùng kỳ (nhập về máy móc, thiết bị; hàng thủy sản...).
Kết quả hoạt động nội thương: tổng mức bán lẻ hàng hóa – doanh thu dịch vụ tháng 3/2015 ước thực hiện 4.800 tỷ đồng, tăng 15,30% so với cùng kỳ; lũy kế đến cuối tháng 3/2015 ước đạt 14.307 tỷ đồng,  tăng 17,73% so với cùng kỳ, đạt 27,20% so kế hoạch.
 Tổng mức lưu chuyển hàng hóa tháng 3/2015 ước thực hiện 9.493 tỷ đồng, tăng 13,27 % so với cùng kỳ; Lũy kế đến cuối tháng 3/2015 ước đạt 28.682 tỷ đồng , tăng 14,80% so với cùng kỳ, đạt 23,90% so với kế hoạch.
 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3/2015, giảm 0,17% so với tháng trước, tăng 1,97% so với cùng kỳ. Bình quân 3 tháng đầu năm 2015 tăng 1,88% so với cùng kỳ.
Kim ngạch xuất khẩu đạt 56 triệu USD, lũy kế 174 triệu USD, bằng 12,5% kế hoạch, giảm 44% cùng kỳ; trong đó xuất khẩu thủy sản đạt 56 triệu USD, lũy kế 173 triệu USD, bằng 13% kế hoạch, giảm 41% cùng kỳ. Do tôm nuôi của một số nước đã phục hồi và tiền USD lên giá, nên sản lượng và giá tôm xuất khẩu giảm, dẫn đến kim ngạch xuất khẩu giảm. Kim ngạch nhập khẩu đạt 38 triệu USD, chủ yếu nhập khẩu máy móc, thiết bị.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng (17,73%) do nhu cầu tiêu dùng hàng hóa tăng, và giá một số mặt hàng tăng nhẹ (trừ giá nhiên liệu và giao thông giảm). Do đó, chỉ số giá tiêu dùng trong tháng trên địa bàn tỉnh tăng thấp nhất so với nhiều năm trước đây; Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, chỉ số giá tiêu dùng được kiềm chế, giá cả thị trường khá ổn định./.
Liễu Bích Thùy - phòng KH-KT
 
 
 
         

 

In văn bản

Thiết kế bởi eKip