Đang tải... Vui lòng chờ...
Liên kết

 

Thời tiết
Hôm nay
Ngày mai

Nghiệm thu, bàn giao Đề án Khuyến công quốc gia năm 2019 “Ứng dụng giải pháp quản lý sản xuất cho các cơ sở công nghiệp nông thôn”

Ngày 11/6/2019, Trung tâm phát triển thương mại điện tử (EcomViet) thuộc Cục Thương mại điện tử và Kinh tế Số phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Cà Mau tổ chức nghiệm thu, bàn giao Đề án khuyến công quốc gia năm 2019 “Ứng dụng giải pháp quản lý sản xuất cho các cơ sở công nghiệp nông thôn” cho Hợp tác xã DVNN Lý Văn Lâm và Hợp tác xã Tài Thịnh Phát Farm.

   Đây là một trong những Đề án được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 4796/QĐ-BCT ngày 24/12/2018, mục tiêu của đề án này nhằm cung cấp dịch vụ, giải pháp cho các cơ sở công nghiệp nông thôn quản lý sản xuất, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thiết lập cơ hội hợp tác kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm trên môi trường trực tuyến.

  Ứng dụng là một phần mềm quản lý sản xuất tổng thể, tích hợp nhiều module khác nhau, có chức năng hỗ trợ hoạt động quản lý doanh nghiệp, từ hoạt động kế toán, phân tích tài chính, quản lý nhân sự, quản lý sản xuất, kho bãi đến thông tin đối tác, khách hàng,…thay vì quản lý bằng thủ công như trước đây.

Các đơn vị đang được kỹ thuật hướng dẫn sử dụng ứng dụng

  Việc hỗ trợ ứng dụng giải pháp quản lý sản xuất cho 02 đơn vị nêu trên sẽ giúp cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh, đây là một giải pháp quản lý hiệu quả sẽ giúp người làm quản lý kiểm soát được số lượng nguyên vật liệu, kiểm soát hàng tồn kho hay các đơn đặt hàng sản phẩm. Ứng dụng sẽ là một công cụ đắc lực cho nhà quản lý có thể nắm bắt được thông tin, kiểm tra, giám sát quy trình sản xuất đang ở từng giai đoạn.

  Toàn bộ kinh phí triển khai Đề án do EcomViet hỗ trợ thông qua Chương trình khuyến công quốc gia./.

Bài và ảnh: Nguyễn Hải Đăng
In văn bản

Thiết kế bởi eKip