Đang tải... Vui lòng chờ...
Liên kết

 

Thời tiết
Hôm nay
Ngày mai

Ngành Công Thương Cà Mau chuẩn bị cho tiến trình hội nhập

Cơ hội và thách thức đối với tiến trình hội nhập

Hội nhập quốc tế mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức cho ngành Công Thương Cà Mau, đặc biệt là đối với hoạt động xuất khẩu, đây là hoạt động chịu ảnh hưởng trực tiếp từ những thay đổi do hội nhập quốc tế mang lại. Nhờ vào tiến trình hội nhập, thị trường xuất khẩu của các doanh nghiệp trong tỉnh ngày càng được mở rộng, thuế suất nhập khẩu ở các thị trường truyền thống dần được xóa bỏ. Khi các hiệp định mà Việt Nam ký kết, đặc biệt là Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) có hiệu lực, các cam kết về thương mại tự do và cải thiện môi trường đầu tư sẽ dần được thực hiện, đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp sản xuất, chế biến trong tỉnh sẽ có cơ hội đón nhận nguồn vốn đầu tư và chuyển giao công nghệ từ cả trong và ngoài nước để phát triển sản xuất, mở rộng kinh doanh, giúp giải quyết nhu cầu lao động ở địa phương.

Hội nghị phổ biến kiến thức về hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)

Bên cạnh các cơ hội phát triển và tăng trưởng, hoạt động công nghiệp và thương mại của địa phương sẽ phải chịu nhiều cạnh tranh của các doanh nghiệp lớn trong nước cũng như các tập đoàn nước ngoài. Phần lớn doanh nghiệp trong tỉnh là doanh nghiệp nhỏ và vừa, có quy mô và công nghệ sản xuất nhỏ, lạc hậu, năng lực quản lý kinh doanh còn hạn chế, sản phẩm tạo ra chưa có nhiều hàng giá trị gia tăng, không đủ sức cạnh tranh với các đối thủ quốc tế. Ngoài một vài doanh nghiệp lớn đứng đầu ngành thủy sản của tỉnh, đa phần các doanh nghiệp chưa thực sự chủ động nắm bắt, tìm hiểu, nghiên cứu thị trường thế giới, chưa đủ tự tin cũng như năng lực trong việc đầu tư cho hoạt động xúc tiến xuất khẩu và khai thác thị trường. Môi trường cạnh tranh ngày càng bình đẳng và sự xâm nhập ngày càng nhiều của các công ty nước ngoài sẽ tạo ra sức ép to lớn cho doanh nghiệp địa phương từ trước đến nay vẫn quen với lối sản xuất kinh doanh truyền thống, không có khả năng thích ứng và thay đổi với tình hình mới.

Trong thời gian tới, ngành Công Thương Cà Mau rất cần sự hỗ trợ của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương quan tâm tạo điều kiện cho Cà Mau phát triển về  kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông đường bộ, thủy lợi, phát triển lưới điện nhằm đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, vận chuyển hàng hóa. Ngoài ra, hoạt động thương mại và công nghiệp của tỉnh cần sự hỗ trợ rất lớn về nguồn vốn và công nghệ để có thể nâng cao năng lực cạnh tranh, bắt kịp các xu hướng mới của nền kinh tế.

Những định hướng phát triển trong thời gian tới

Tiếp tục triển khai thực hiện các kế hoạch và nhiệm vụ của ngành, tập trung triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau giai đoạn đến năm 2020 và thực hiện có hiệu quả đối với các quy hoạch, dự án, chương trình, đề án thuộc lĩnh vực chuyên ngành; rà soát lập các dự án đầu tư, mời gọi doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế đầu tư vào các Khu, Cụm công nghiệp; tăng nhanh tốc độ phát triển công nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp chế biến thủy sản đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ, nâng cao chất lượng hàng hóa, tăng tỷ trọng sản phẩm có giá trị gia tăng nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất công nghiệp từ 15 - 17%/năm.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Cà Mau giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến 2030, chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu theo hướng đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng có giá trị gia tăng, có hàm lượng công nghệ cao, chú trọng các sản phẩm xuất khẩu chủ lực của tỉnh như thủy sản, phân đạm… Phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu từ 7,5 tỷ USD trở lên cho giai đoạn 2015- 2020.

Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tổ chức các đoàn đi khảo sát, tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu tiềm năng. Chủ động kết nối với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo tỉnh với các Đại sứ/Tổng lãnh sự đi làm việc tại tỉnh nhằm lựa chọn, thiết lập, phát triển mối quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài, tạo sự gắn kết đi vào chiều sâu.

Phan Thanh Sang - Sở Công Thương

 

In văn bản

Thiết kế bởi eKip