Đang tải... Vui lòng chờ...
Liên kết

 

Thời tiết
Hôm nay
Ngày mai

Mời tư vấn, thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói sản phẩm

Căn cứ Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt Kế hoạch Khuyến công địa phương năm 2019 trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-SCT ngày 09/01/2019 của Sở Công Thương về việc giao dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2019,

Để có cơ sở thực hiện đề án hỗ trợ tư vấn, thiết kế mẫu mã bao bì đóng gói sản phẩm, Trung tâm Khuyến công tỉnh Cà Mau mời các đơn vị có năng lực để thực hiện tư vấn, thiết kế mẫu mã bao bì đóng gói với nội dung cụ thể như sau:

1. Tư vấn, thiết kế mẫu mã bao bì đóng gói sản phẩm cá khô bổi (2 mẫu: loại 500 gram và 1 kg).

2. Tư vấn, thiết kế mẫu mã bao bì đóng gói sản phẩm chuối khô (2 mẫu: loại 500 gram chuối xiêm ép tròn; 01 mẫu 500 gram chuối trái tẩm gừng).

3. Tư vấn, thiết kế mẫu mã bao bì đóng gói sản phẩm cá khô khoai (2 mẫu: loại 500 gram và 1 kg).

Kính mời Quý đơn vị, doanh nghiệp quan tâm gửi mẫu thiết kế và bảng báo giá về Trung tâm Khuyến công tỉnh Cà Mau trước ngày 30/10/2019.

- Địa chỉ: số 290 Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

- Thông tin liên hệ: Ông Nguyễn Hải Đăng; ĐT: 0915.181744; Email: khuyencongcamau@gmail.com

In văn bản

Thiết kế bởi eKip