Đang tải... Vui lòng chờ...
Liên kết

 

Thời tiết
Hôm nay
Ngày mai

Hoạt động Công Thương và Điện nông thôn

Hội nghị tổng kết năm 2015 của Đảng bộ Sở Công Thương và Tổng kết Chỉ thị số 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Ngày 04/3/2016, Đảng ủy Sở Công Thương tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2015 của Đảng bộ Sở Công Thương và tổng kết Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy có khoảng 100 đảng viên tham dự.

Kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2015
Những năm gần đây, hoạt động xúc tiến thương mại của doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh trên địa bàn diễn ra khá sôi động.

Tình hình xuất khẩu thủy sản quý I năm 2016
Xuất khẩu thủy sản là một trong những thế mạnh của tỉnh, liên tục tăng trưởng mạnh trong nhiều năm và vượt trên 1 tỷ USD ở năm 2013 và 2014.

Quy định về xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất các cơ sở hoạt động hóa chất
Thực hiện Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Kết quả hoạt động
Trong năm 2015, hoạt động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã được đẩy mạnh và có hiệu quả.

Sở Công Thương Cà Mau tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức về hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương
Ngày 29/3/2016, Sở Công Thương Cà Mau đã phối hợp với Cục công tác phía Nam Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức về Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Nhận định tình hình thực hiện các chỉ tiêu của ngành Công Thương qua quý I năm 2016
Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Quyết định số 1891/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

Xét công nhận sáng kiến 6 tháng đầu năm 2015
Hội đồng sáng kiến Công ty Điện lực Cà Mau vừa có cuộc họp kết luận và công nhận sáng kiến cải tiến kinh nghiệm, hợp thức hoá mang lại hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh sáu tháng đầu năm 2015…

Tổng kết quy chế phối hợp công tác quản lý điện nông thôn
Ngày 08 tháng 9 năm 2015 Công ty Điện lực Cà Mau và Công an tỉnh Cà Mau đã tổ chức Hội nghị tổng kết 13 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác quản lý điện nông thôn giai đoạn 2002-2015, và thực hiện ký kết quy chế mới về bảo vệ an ninh, an toàn lưới điện trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Khẩn trương hoàn thành bó cáp quang chỉnh trang đô thị
Công trình bó cáp quang trên địa bàn Thành phố Cà Mau hiện đang thực hiện rất khẩn trương và đúng tiến độ, nhận được nhiều sự ủng hộ của người dân, ít nhiều đã góp phần vào việc chỉnh trang mỹ quan đô thị...

Thiết kế bởi eKip