Đang tải... Vui lòng chờ...
Liên kết

 

Thời tiết
Hôm nay
Ngày mai

Hoạt động Công Thương và Điện nông thôn

Hội nghị tập huấn thương mại điện tử tỉnh Cà Mau năm 2016
Ngày 04/8/2016 Sở Công Thương Cà Mau phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin – Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị tập huấn phát triển thương mại điện tử tỉnh Cà Mau năm 2016.

Công tác triển khai văn bản của Sở Công Thương Cà Mau
Trong những tháng đầu năm 2016, Sở Công Thương đã thực hiện triển khai văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công Thương theo Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016 của Sở.

Sở Công Thương Cà Mau mở lớp tập huấn và sát hạch kiểm tra viên điện lực năm 2016
Ngày 24 và 25 tháng 8 năm 2016, Sở Công Thương phối hợp với Công ty Điện lực Cà Mau tổ chức lớp tập huấn sát hạch cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho 78 cán bộ, công nhân viên thuộc Công ty Điện lực Cà Mau và cán bộ Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Ngọc Hiển.

Tập huấn triển khai cơ sở dữ liệu về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
Theo số liệu thống kê của Bộ Công Thương, hiện cả nước có hơn 4.000 Văn phòng đại diện (VPĐD), Chi nhánh của thương nhân nước ngoài, hoạt động của các VPĐD, chi nhánh trong thời gian qua về cơ bản đã thực hiện nghiêm chỉnh quy định của pháp luật Việt Nam

Công tác kiểm tra các trạm biến áp công cộng bị quá tải trên địa bàn tỉnh
Thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 11 Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực. Công ty Điện lực Cà Mau đề nghị Sở Công Thương xác nhận các trạm biến áp công cộng quá tải trên địa bàn tỉnh

Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng năm 2016 của ngành Công Thương Cà Mau
Công tác phòng, chống tham nhũng tại cơ quan Sở Công Thương trong thời gian vừa qua có nhiều chuyển biến tích cực trên cả nhận thức, hành động và trong phòng ngừa hành vi tham nhũng. So với nhiều năm trước đây, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong 9 tháng đầu năm 2016 có nhiều tiến bộ.

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu 9 tháng đầu năm 2016 và một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong quý IV/2016 ngành Công Thương Cà Mau
Ngày 30/9/2016 Sở Công Thương tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm và đề ra một số giải pháp chủ yếu 3 tháng cuối năm 2016. Qua 9 tháng đầu năm 2016

Tình hình sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Thời gian qua lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo các ngành, các cấp nỗ lực phối hợp địa phương tăng cường công tác triển khai tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra việc sử dụng điện thiếu an toàn trên địa bàn tỉnh, nhằm hạn chế thấp nhất tai nạn về điện

Tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2016
Kết quả thực hiện tiêu chí 4 về điện nông thôn Trong những năm qua, với sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự nỗ lực của các sở, ngành, địa phương, đặc biệt là sự giúp đỡ của ngành điện (Công ty Điện lực Cà Mau), đến nay lưới điện trên địa bàn các xã trong tỉnh đã được đầu tư cải tạo, nâng cấp

Xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2016 chưa khả quan
Trong 6 tháng đầu năm 2016, ngành Công Thương triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất và xuất khẩu trong bối cảnh nền kinh tế trong nước cũng như trong tỉnh còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và chịu tác động của nhiều yếu tố bất

Thiết kế bởi eKip