Đang tải... Vui lòng chờ...
Liên kết

 

Thời tiết
Hôm nay
Ngày mai

Hoạt động Công Thương và Điện nông thôn

Hội nghị Cà Mau - Tiềm năng và cơ hội đầu tư
Nhằm giới thiệu tiềm năng, điều kiện thuận lợi và các chính sách ưu đãi đầu tư vào tỉnh Cà Mau, để thu hút tối đa các thành phần kinh tế đầu tư vào tỉnh Cà Mau, nhất là các doanh nghiệp trong và ngoài nước đang đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và tỉnh Đồng Nai, Bình Dương…

Tập huấn kỹ năng xây dựng văn bản pháp luật
Triển khai Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2016, Bộ Tư pháp đã giao Học viện Tư pháp chịu trách nhiệm tổ chức Lớp tập huấn kỹ năng xây dựng văn bản pháp luật nhằm tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu về chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ công tác xây dựng văn bản pháp luật và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật cho công chức làm công tác pháp chế.

Chương trình phối hợp thực hiện chuyên đề Công Thương
Để tăng cường giới thiệu các hoạt động về lĩnh vực khuyến công, xúc tiến thương mại, quản lý thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các thông tin về chính sách hỗ trợ của Nhà nước...

Công tác cải cách hành chính Sở Công Thương Cà Mau năm 2016
Năm 2016, thực hiện Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của tỉnh Cà Mau, đồng thời triển khai các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan ở địa phương

Tổng kết tình hình hoạt động ngành Công Thương năm 2016
Năm 2016, là năm đầu tiên của kỳ thực hiện kế hoạch 2016 – 2020 nên các ngành các cấp đã có nhiều cố gắng tập trung để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Được sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Công Thương, cùng với những nỗ lực, quyết tâm cao của các sở, ngành tỉnh, chính quyền các cấp, đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ tạo điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh đã góp phần đưa kinh tế tỉnh tiếp tục tăng trưởng.

Hội diễn văn nghệ công nhân viên, lao động năm 2016 Công ty Điện lực Cà Mau
Dựa theo chủ đề “VIỆT NAM ĐẤT NƯỚC MẾN YÊU” của Tổng Công ty Điện lực miền Nam, Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động năm 2016 Công ty Điện lực Cà Mau đã diễn ra thành công tốt đẹp, với ý nghĩa ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi đất nước trên con đường đổi mới phát triển.

Văn hóa công sở và những giá trị bức phá
Tháng 8-1976 Chi nhánh Điện Cà Mau trực thuộc Sở Quản lý và Phân phối Điện Minh Hải - Công ty Điện lực Miền Nam chính thức được thành lập, đánh dấu một thời kỳ hoạt động cung cấp điện cho tỉnh Minh Hải lúc bấy giờ. Thật ra ngành điện tỉnh Cà Mau đã xuất hiện từ trước năm 1968 với các trạm phát điện Diesel cung cấp điện cho từng đơn vị hoặc của các đơn vị sản xuất kinh doanh. Riêng khu vực trung tâm tỉnh lỵ Quản Long do Ty Công chánh quản lý.

An toàn sử dụng điện mùa mưa bão
Hằng năm, cứ đến mùa mưa bão, các sự cố lưới điện, tai nạn điện có chiều hướng gia tăng, gây thiệt hại về người và tài sản của người dân và thiết bị. Điều đáng quan tâm ngành điện cần chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động rà soát, khắc phục mọi nhược điểm, tăng cường tuyên truyền, tư vấn người dân cách sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, nhất là phòng tránh điện giật hay sự cố cháy nổ trong mùa mưa bão.

Điện lực Đầm Dơi - Thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong công tác sắm sóc khách hàng
Huyện Đầm Dơi là huyện giàu tiềm năng về kinh tế thủy sản, trong đó diện tích nuôi tôm đứng đầu trong tỉnh Cà Mau. Kinh tế thủy sản được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn trong quá trình phát triển kinh tế của huyện. Những năm qua, kinh tế thủy sản của Đầm Dơi có bước chuyển rất mạnh mẽ, tăng trưởng 7 - 8%/năm, đóng góp rất lớn vào tăng trưởng chung đối với kinh tế của tỉnh.

Tình hình triển khai thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới (tiêu chí số 04) giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tại Công văn số 5051/UBND-NNTN ngày 28/7/2016 về việc thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới số 04 và số 07; Sở Công Thương xây dựng kế hoạch về lộ trình triển khai thực hiện đạt tiêu chí số 04 về điện đến năm 2020 với các nội dung như sau:

Thiết kế bởi eKip